نایلون حبابدار=نایلون محافظ=Air Bubble Plastic

 

نایلون حبابدار به صورت رولی فروخته می شود.هر رول آن 70 متر می باشد.این نایلون ها دارای حفره های هوا جهت محافظت از کالا می باشند.ابعاد حفر ه های هوا از سایز کوچک تا بزرگ است.اکثر مشتریان بدنبال نایلون با حفر ه های کوچک هستند.-در نایلون با حفر ه های خیلی بزرگ شما مبلغ پول خود را برای هوا صرف می کنید.عرض رول نایلون حبابدار از 50 سانت شروع و تا 2 متر می باشد.عرض های مختلف شامل:50 سانت-80 سانت-100 سانت یا یک متر-120 سانت-150 سانت و 2 متر می باشد.فروش این نایلون به صورت کیلویی است. وزن یک طاقه از این نایلون تولید شده در کارخانجات مختلف متفاوت است.وزن های زیر به صورت تقریبی بوده و برای کارخانه تولیدی منحصر شرکت حافظان سرمایه می باشد:

-یک طاقه 70 متری به عرض50 سانت:در حدود 5/75 کیلوگرم می باشد.

-یک طاقه 70 متری به عرض 80 سانت:در حدود 9/2 کیلو گرم می باشد.

-یک طاقه 70 متری به عرض 1 متر 11/5 کیلوگرم می باشد.

-یک طاقه 70 متری به عرض 120 سانت 13/8 کیلو گرم می باشد.

-یک طاقه 70 متری به عرض 150 سانت 17/25 کیلو گرم می باشد.