ring1 ring2 
 رینگ فرغون ساده   رینگ فرغون لب دوبل

 

قسمت اعظم این محصل وارداتی و مقداری نیز تولید داخل است.
عوامل موثر در انتخاب رینگ فرغون:
1. ضخامت ورق رینگ: ضخامت ورق در نوع چینی 1/25 –به رینگ یک و ربع معروف است.در نوع ایرانی از ورق 1 میلیمتر- 1/25 و 2 میلیمتر برای ساخت رینگ فرغون استفاده می شود.هر چه ورق ضخیم تر باشد رینگ مقاومت بیشتری دارد.
2. تعداد پیچ در رینگ: رینگ های مرغوب 6 پیچ می باشند.رینگ های چینی 4 پیچ یا 5 پیچ می باشند.رینگ های نامرغوب اصلا"پیچ ندارند و توسط جوش دو قطعه قرینه رینگ به هم متصل می شوند.
3. نوع بلبرینگ رینگ: که ساده باشد یا گردگیر داشته باشد که در صورت اخیر خاک نمی گیرد و خشک نیز نمی شود و طول عمر بلبرینگ و در نتیجه رینگ بالاتر می باشد.به بلبرینگ دو طرف گرد گیر دار اصطلاحا بلبرینگ دو ضد نیز می گویند.
4. لب ساده بودن و لب دوبل بودن رینگ: در رینگ های لب دوبل چون لبه رینگ تیز نیست لاستیک و تیوپ هنگام جا زدن آسییب نمی بیند.

5-قابلیت گریس خور بودن بلبرینگ رینگ یا گریس خور نبودن بلبرینگ.
فروشگاه حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است و نماینده مستقیم پخش چندین کارخانه ایرانی بصورت عمده و خرد می باشد.