لحاف بتن:

لحاف بتن 1

 

 لحاف بتن:

درمناطق سردسیر بعد از بتون ریزی یکی از مشکلات اصلی یخ زدن بتن ریخته شده در روزهای اول بتن ریزی است.
یک راه حل ضد یخ بتن است که ما نماینده شرکت های تولید کننده داخلی
 می باشیم.راه دوم استفاده از لحاف بتن است که شامل دو لایه لمینت
 است که مابین آن پشم شیشه است.استفاده از برزنت پلی تاپ-لمینت- برای این است که این برزنت عایق کامل آب بوده و از مرطوب شدن پشم
 شیشه مراقبت می کند و از طرفی مقاومت آن در مقابل ضربه-ضربه پذیری-
آن زیاد است و به آسانی پاره نمی شود.اخیرا این شرکت درخواست هایی برای تولید لحاف بتن با نایلون ضخیم (بجای لمینت)دریافت کرده است.این محصول ارزانتر از لمینت است اما استحکام لمینت را ندارد.این
شرکت تجربه زیادی در تولید این لحاف برای مناطق سرد سیر دارد.