_محافظ.jpg_پلاستیکی-1.jpgdownload.jpg

توری های پلاستیکی محافظ یا گارد:

توری های پلاستیکی بسته بندی امروزه کاربرد های زیادی دارند.عده ای از آنها برای محافظت از اشیائ و بسته بندی بکار می رود.توری های بسته بندی برای اشیائ مختلف از قطر 6 میلی متر تا یک متر بکار میرود.کاربرد این توری برای محافظت از قطعات و محصولات در مقابل ضربه و شکسته شدن و له شدگی میباشد.این توری ها برای حفاظت از پیچ ها و کورپی ها صنعتی،شیشه های روغن زیتون و عسل و... و پایه های صندلی های استیل و کپسول های آتش نشانی و پولوس انواع خودرو کاربرد دارد.این توری بر اساس متر طول فروخته می شود.هر کلاف این توری صرف نظر از قطر آن 100 متر طول است.فروشگاه حافظان سرمایه نمایندگی مستقیم فروش این محصول را در بازار تهران دارد.این توری ها بر اساس قطر اشیایی که در درون آن ها قرار می گیرد به کد های A1,H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8 تقسیم بندی می شوند.

1-کد A1:برای بسته بندی اشیاء به قطر 8 میلی متر تا 2 سانتی متر می باشد.

2-کد H1:برای بسته بندی اشیاء به قطر 1/5 سانت تا 2/5 سانت می باشد.

3-کد H2:برای بسته بندی اشیاء به قطر 2/5 سانت تا 4/5 سانت می باشد.

4-کد H3:برای بسته بندی اشیاء به قطر 4 سانت تا 8 سانت می باشد.

5-کد H4:برای بسته بندی اشیاء به قطر 5 سانت تا 9 سانت می باشد.

6-کد H5:برای بسته بندی اشیاء به قطر  8 سانت تا 10 سانت می باشد.

7-کدH6:برای بسته بندی اشیاء به قطر 9 سانت تا 12 سانت می باشد.

8-کد H7:برای بسته بندی اشیاء به قطر 10 سانت تا 13 سانت می باشد.

9-کد H8:برای بسته بندی اشیاء به قطر 11 سانت تا 15 سانت می باشد.

همانطور که ذکر گردید هر کلاف هر یک از کد های 9 گانه بالا 100 متر است.

10-توری پلاستیکی بسته بندی سیب زمینی و پیاز:عددی به فروش می رسد .