گونی وچتایی:goonichetaee-3

gooni chetaee-2 2gooni chetaee-2 1

گونی چتایی:

 

کاربردهای زیادی در زمینه تولید و تهیه گونی،بسته بندی پنبه،قیر گونی و... دارد.فروش چتایی بر حسب یا رد می باشد.هر یا رد 91/5 سانت است.

فروش چتایی بر حسب طول آن می باشد و عرض دخالتی ندارد.این محصول عمدتا"وارداتی است و مقداری هم در داخل تولید می شود.

شرکت حافظان سرمایه وارد کننده انواع چتایی از کشور چین می باشد


انواع چتایی :


چتایی را بر حسب تراکم – ریز بودن سوراخهای گونی- به انواع درجه 1 و 2 و 3 تقسیم می نمایند. هر چه تراکم چتایی بیشتر باشد چتایی مرغوب تر

است:


-نوع درجه یک:

 

سوراخ های ریز دارد و عمدتا"بعنوان فیلتر صنعتی در کارخانجات نیشکر استفاده می شود.


این نوع خود به دو گروه تقسیم می شود:


- نوع 11×45 :مرغوب ترین و سنگین ترین چتایی است و عرض آن 1/15 متر است.هر عدل آن1000 یارد است.


- نوع10×40 :کمی تراکم کمتری دارد وسبکتر از نوع بالاست و عرض آن نیز 1 متر است. هر عدل آن2000 یارد است.


چتایی درجه دو:


به نوع 9×45 معروف است و جهت قیر گونی استفاده می شود. هر عدل آن1000 یارد است.در پروژه های خوب برای قیر گونی ساختمان استفده می

شود.


چتایی درجه 3:جهت قیر گونی-ساخت گونی وبسته بندی پنبه مصرف می شود.پر مصرف ترین چتایی است. هر عدل آن2000 یارد است.بیشترین مصرف

 

قیر گونی کارها این چتایی است.