toori-pasheyi1  toori-pasheyi2

این توری ها برای جلوگیری از ورود پشه ها و حیوانات ریز از پنجره مورد استفاده قرار میگرد. این توری به انواع:
- توری پشه ای گالوانیزه
- توری پشه ای آلمینیومی
- توری پشه ای فایبر گلاس یا توری نسوز
- توری پلاستیکی
تقسیم می شود.

توری پنجره ای صرف نظر از نوع آن یعنی یک توری بطول 30 مترمی باشد. قیمت توری های پنجره ای بر اساس متر مربع محاسبه می شود.
یک رول به عرض50 سانت:15=0/5×30 متر مربع است
یک رول به عرض 60 سانت:18=0/6×30 مترمربع است
یک رول به عرض70 سانت:21=0/7×30 مترمربع است
یک رول به عرض 80 سانت:24=0/8×30 مترمربع است
یک رول به عرض 90 سانت:27=0/9×30 مترمربع است
یک رول به عرض 100 سانت:30=1×30 مترمربع است
یک رول به عرض120 سانت:36=1/2×30 مترمربع است
یک رول به عرض 150 سانت:45=1/5×30 مترمربع است
-توری پشه ای گالوانیزه:

این توری عمدتا"از چین وارد می شود.
شرکت حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است .
پر طرفدار ترین توری پنجره ای فلزی است. مقاومت آن در برابر زنگ زدن کمتر از توری پشه ای آلمینیومی می باشد.
چشمه آن 18×18 است. این توری در عرض های 50-60-70-80-90-100-120و 150 سانت فروخته میشود.
توری پشه ای آلمینیومی:
شرکت حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است و نماینده مستقیم پخش چندین کارخانه ایرانی تولید کننده این محصول بصورت عمده و خرد می باشد.
توری پشه ای آلمینیومی گرانترین توری پشه ای است.ابعاد این توری شامل عرض:50-60-70-80-90-100-120و 150 سانت است.این توری نیز بر اساس متر مربع فروخته می شود.انواع آن شامل ایرانی- چینی- آمریکایی و عربی است.البته مرغوب ترین نوع آن ساخت کارخانجات ایرانی است.

 


توری پشه ای نسوز=فایبر گلاس:
این توری عمدتا"از چین وارد می شود.
شرکت حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است .
پر طرفدارترین توری غیر فلزی است.مزیت آن رنگ بندی زیاد و قیمت ارزان آن است.هر کارتن آن شامل ده رول توری یک سایز است .چشمه معمول این توری 14×14 می باشد.این توری در عرضهای 90-100-120 و 150 سانت عرضه می گردد. این توری نیز بر اساس متر مربع فروخته می شود.

توری پشه ای پلاستیکی:
این توری عمدتا"از چین وارد می شود.
فروشگاه حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده نوع چینی این محصول است .
کاملا" مانند توری پشه ای فایبرگلاس است اما نسبت به حرارت مقاوم نیست.این توری ارزانترین توری این گروه است. این توری در عرض های 90-100و120 سانت فروخته می شود. این توری نیز بر اساس متر مربع فروخته می شود.