این محصول بر دو دسته وارداتی و تولید داخل تقسیم بندی می شود.
- یک نوع دسته بندی لاستیک فرغون تعداد لایه های بکار رفته در لاستیک است.که به آن لاستیک دو لا و چهار لا و شش لا می گویند.هر چه تعداد لایه ها بیشتر باشد ،لاستیک فرغون سنگین تر بوده و دیرتر پنچر می شود و طول عمر آن بیشتر است.
- تو پر و تو خالی بودن لاستیک:لاستیک های تو خالی توسط باد پر می شوند و بیشتر کاربرد دارند.لاستیک های تو پر در مقابل حرارت مقاوم هستند.

tire

لاستیک فرغون تو پر

- دسته بندی دیگر بر حسب نوع کارخانه سازنده است.لاستیک های تولید داخل دارای کیفیت بالاتری از لاستیک های چینی می باشند.لاستیک های ویتنام و... نیز وارد می شوند که کیفیت های خوبی دارند.
- در لاستیک های وارداتی قیمت لاستیک شامل قیمت تایر و تیوپ است اما در لاستیک های داخلی شما لاستیک و تیوپ را باید جداگانه خرید نمایید.
- نو و کهنه بودن لاستیک-وجود شکاف بین گلهای لاستیک و جنس تیوپ داخل لاستیک در انواع وارداتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
- طرح روی لاستیک :که به آن اصطلاحا"گل لاستیک می گویند:گلها شامل:گل صلیبی،گل تراکتوری،گل ماری یا طرح یاسا،گل ریزو.... می باشند.متداول ترین طرح گل صلیبی و گران ترین طرح گل تراکتوری می باشد.

 

 tire3 tire2 
لاستیک گل صلیبی لاستیک گل صلیبی باد شده

 
فروشگاه حافظان سرمایه مستقیما"وارد کننده انوع خارجی این محصول است و نماینده مستقیم پخش چندین کارخانه ایرانی بصورت عمده و خرد نیز می باشد.