تخته بنایی روسی

تخته بنایی( زیر پایی)- تخته غالب بندی:


تخته های زیر پایی:


این تخته ها بسیار پر مصرف هستند و به دو نوع ایرانی و روسی تقسیم بندی می شوند:

 

1-تخته زیر پایی با چوب ایرانی:تخته های بنایی ایرانی به طول 4 متر می باشند.


عرض و پهنای این تخته ها بسیار متغیرهستند.پهنای این تخته ها از 22 سانت تا 30 سانت 

 

می باشد.(30-28-27-25-24-23-22 سانت).


2-تخته زیر یایی با چوب روسی:


طول این تخته ها 4 متر یا 6 متر است.قطر استاندارد تخته های زیر پایی روسی 5 سانت

 

 

می باشد.پهنای این تخته ها 22 یا 25 و یا 30 سانت می باشد.البته سایز 25 یا 30 سانت

 

مصرفی ترند.


تخته غالب بندی :

 

اصولا به دو نوع ایرانی و روسی تفکیک می شود:

 
1-تخته غالب بندی باچوب ایرانی:دارای طول 4 متر و ضخامت 2/5 سانت می باشند. عرض این

تخته ها 10 سانت و 12 سانت و 15 سانت می باشد. مثلادر بازار بصورت  4*10*2/5 بیان

می شوند.
 

 2-تخته غالب بندی با چوب روسی:طول آن 3یا 4 و یا 6 متر می باشد.ضخامت تخته های

روسی غالب بندی 2/5 سانت و پهنا های متفاوت دارند.پهنا در تخته غالب بندی روسی 10 یا

12 یا 15 یا 18و یا 20سانت می باشد.که البته پهنا های 10 و 12 و15 سانت مصرفی ترند.

شرکت حافظان سرمایه تهیه کننده انواع تخته و تحویل دهنده سریع آن به مشتریان محترم

می باشد.