گونی نما:

مشخصات انواع گونی نما:

1)گونی نما ساده آبی:

پر مصرف ترین گونی نما در ایران-عراق و گرجستان است.هر متر مربع آن 70 گرم است دارای 3 عرض متفاوت است. ضد آفتاب(یو وی دار)و ضد آب (لمینت) نیست.هر طاقه:
- عرض 2/2 متر آن- (وزن یک طاقه آن حدودا 35-40 کیلو است)-طول هر طاقه227تا 260متر طول است و572 متر مربع.
- عرض 3 متر آن (وزن یک طاقه آن حدودا 50 کیلوگرم است).طول هر طاقه 238 متر طول است و 714 متر مربع.
- عرض 4 متر آن- (وزن یک طاقه آن حدودا 45 کیلوگرم است) طول هر طاقه 160 متر طول است و 640 متر مربع

2)گونی نماسفیدساده(ضد آفتاب نیست و ضد آب هم نیست):

هر مترمربع آن 90 گرم است
- عرض 2/2 متر (وزن یک طاقه آن حدودا 40 کیلوگرم است)(222 متر طول) طول هر طاقه 202 متر طول است و 445 متر مربع .
- عرض 3 متر آن- (وزن یک طاقه آن حدودا 62 کیلوگرم است)(230 مترطول) طول هر طاقه 230 متر طول است و690 متر مربع.
- عرض 4 متر :ندارد.

3)گونی نما سفید یو وی دار:(مقاوم در برابر آفتاب)است اما لمینت نیست.یو وی آن از سفید طوسی کمتر است.

- عرض 2/2:ندارد.
- عرض 3 متر آن (هر متر مربع 167 گرم) (وزن یک طاقه آن حدودا 50 کیلوگرم است) طول هر طاقه100 متر طول است و 300 متر مربع.
- عرض 4 متر : (هر متر مربع 167 گرم) (وزن یک طاقه آن حدودا 67)طول هر طاقه حدودا 100 متر است و 400 متر مربع را پوشش می دهد.


4)گونی نما سفید طوسی ساده: یو وی دار(مقاوم در برابر آفتاب)است اما لمینت نیست.یو وی آن از سفید یکدست بیشتر است.


فقط عرض 3 و4 متر دارد:
- عرض 3 متر آن-(هر متر مربع 220 گرم) (وزن یک طاقه آن حدود 65 کیلوگرم است) طول هر طاقه 98 متر طول است و 295 متر مربع.
- عرض 4 متر :(هر متر مربع 220 گرم) (وزن یک طاقه آن حدود 58 کیلوگرم است) طول هر طاقه 66 متر طول است 264 متر مربع.


5)گونی نما سفید طوسی لمینت(جامبو): یو وی دار(مقاوم در برابر آفتاب)است و لمینت نیز هست.

 

فقط عرض 3 و4 متر دارد:
- عرض 3 متر آن-(هر متر مربع 210 گرم) (وزن یک طاقه آن حدودا 50 کیلوگرم است) طول هر طاقه 80 متر طول است و 240 متر مربع.
- عرض 4 متر :(هر متر مربع 210 گرم) (وزن یک طاقه آن حدودا 53 کیلوگرم است) طول هر طاقه 63 متر طول است و 252 متر مربع.


6)گونی نما هفت رنگ(نازک است):لمینت(ضد آب=بعلت دارا بودن یک لایه نازک نایلون روی آن)اما یو وی ندارد.

هر متر مربع آن 100 گرم است .
- عرض 2/2 متر (وزن یک طاقه آن حدودا 60 کیلوگرم است) طول هر طاقه 273 متر طول است و 600 متر مربع.
- عرض 3 متر آن(طاقه 50 کیلویی)طول هر طاقه 167 متر ومساحت 500 متر را پوشش می دهد.

- عرض 4 متر آن-  (وزن یک طاقه آن حدودا 50 کیلوگرم است) طول هر طاقه 125 متر طول است و 500 متر مربع را پوشش می دهد.