نایلون عریض                                                                                                                                                                                 نایلون عریض

نایلون عریض:

 

این محصول فقط توسط کارخانجات ایرانی تولیدمی شود.

شرکت حافظان سرمایه نماینده پخش نایلون تولیدی توسط چندین شرکت تولیدی داخلی در بازار تهران می باشد.

نایلون عریض با ضخامت های مختلف تولید می شود.

نازک ترین  نایلون عریض بازار نمره 015 است-ضخامت 0/15 میلی متر.این نایلون کاربرد زیادی ندارد.هر متر مربع نایلون 015 حدودا 84 گرم است.(نایلون مورد استفاده برای جلد کردن کتاب ها 010 است که نوع عریض آن تولید نمی شود.)

اگر شما از بازار نایلون عریض بخواهید حتما نمره 020-ضخامت 0/2 میلی متر- دریافت خواهید کرد مگر اینکه نوع دیگری را ذکر فرمایید.هر متر مربع نایلون 020 حدودا 110 گرم است.(پر مصرف ترین و معمول ترین نایلون مصرفی بازار 020 می باشد.)

انواع دیگر نایلون بر حسب افزایش ضخامت نمره025 (ضخامت 0/25 میلی متر).در بازار وقتی شرکتی نایلون ضخیم سفارش می دهد معمولا منظورش 025 است.این نایلون بعد از نایلون 020 در مقام دوم فروش می باشد.هر متر مربع نایلون 025 حدودا 125 گرم است.

نایلون ضخیم تر 030 -ضخامت 0/3 میلی متر-می باشد که فقط با سفارش مشتری و در صورت حجم مناسب تولید خواهد شد.هر متر مربع نایلون 030 حدودا 167 گرم است.

نایاون های عریض بر حسب وزن-کیلو گرم-فروخته می شود.وزن یک طاقه نایلون شامل وزن نایلون و طاقه وسط آن می باشد.کارخانجات درجه دو و درجه سه معمولا نایلون های کدر با لوله وسط خیلی سنگین تولید می کنند.وقتی وزن لوله وسط زیاد باشد اگر چه شما نایلون را به ازای هر کیلو ارزانتر می خرید اما همواره گران خرید کرده اید.وزن لوله پلیکا وسط نایلون های عریض به طور میانگین 5 کیلو گرم است.

عرض نایلون های عریض 1 متر و 2 متر و 3 متر و 4 متر و 5 متر و 6 متر و8 متر می باشد.

- نایلون عریض 1 متری :دو لا بسته می شود و ظاهر رول آن نیم متری است.هر رول نایلون عرض 1 متر حدودا 20 کیلو گرم است.

- نایلون عریض 2 متری:دو لا بسته بندی می شود و ظاهر آن یک متری است.هر رول نایلون عرض 2 متر حدودا 25 کیلو گرم است.

- نایلون عریض 3 متری:دو لا بسته بندی می شود و ظاهر طاقه آن 1/5 متری است.هر رول نایلون 3 متری حدودا 35 کیلوگرم می باشد.

- نایلون عریض 4 متری:دو لا بسته بندی می شود و ظاهر طاقه آن 2 متری است.هر رول نایلون 4 متری حدودا 40 کیلو گرم است.

- نایلون عریض 5 متری:چهار لا بسته بندی می شود.ظاهر طاقه آن 1/25 متر است.هر رول آن حدودا 38 کیلو گرم است.

- نایلون عریض 6 متری:چهار لا بسته بندی می شود.ظاهر طاقه آن 1/5 متر است.هر رول آن حدودا 42 کیلو گرم است.

- نایلون عریض 8 متری:چهارلا بسته بندی می شود.ظاهر طاقه آن 2 متر است.هر رول آن حدودا 50 کیلو گرم است.